Splošni populaciji manj znani izraz pa vseeno postopek s katerim se srečamo pri obisku zobozdravnika, ki se trudi, da nam ohrani določen zob. Tako imenovana endodontija, je veda, ki se ukvarja z notranjostjo zoba, z omenjenim postopkom se srečamo, ko je potrebno našemu zobu pozdraviti korenino, ter tkiv v okolici korenine. Na sledeči spletni strani si lahko poiščete več informacij o postopku zdravljenja korenin https://luxdental.si/endodontija/.

Za zdravljenje oziroma izvajanje postopka endodontija, o potrebni posebni inštrumenti, predvsem pa imajo specialisti endododntije posebna specialistična znanja ter orodja, ki jim omogočajo uspešno mikrokirurško zdravljenje zob. Namen endodontije je ohranitev zoba oziroma preprečitev puljenja zoba. Zdravljenja zoba lahko traja v povprečju okli enega leta, ko se z rentgenskim posnetkom preveri stanje zoba in kosti, ki je bila morebiti vneta.

endodontija

Izbrani postopek oziroma endodontija pride v poštev, ko zob še ni bil predhodno zdravljen in je vnetje napredovalo do mere, ko je prišlo do odmrtja zobne pulpe, ter ko je zobna pulpa nepovratno vneta, lahko pa je rešitev tudi v primeru, v kolikor se zob pripravlja na zobno protetiko.

Postopek endodontija se opravlja lahko v lokalni anesteziji v kolikor se srečujemo še z živim zobom, ni pa vedno potrebna saj se rešuje tudi že kot rečejo mrtve zobe ali strokovno, ko je zobna pulpa avtitalna. Da bi zobozdravnik prišel do vhodov v koreninske kanele si pomaga z povečevalno lupo in operacijskim mikroskopom. Ko zobozdravnik pride do koreninskih kanalov, sam kanal temeljito očisti pri čemer si pomaga z endodontskimi instrumenti, vse skupaj temeljito razkuži ter osuši ter prostor zapolni z posebnim za to namenjenim polnilom, kar bakterijam prepreči vhod v čeljustno kost. Da je postopek endodontija uspešen po zapolnitvi z začasno zalivko preverimo z rtg posnetkom, v kolikor je postopek uspešen začasno zalivko zamenjamo za talno. Tako je zob pripravljen na nadaljnjo protetično obdelavo.